Member Sign In
News
Lost and Found

និសិត្សដែលបានជ្រុសបាត់flash drive នៅបណ្ណាល័យវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា អាចមកយកបាន រាល់ម៉ោងធ្វេីការ! សូមជួយចែករំលែកអោយមិត្តភក្ត្រ័របស់អ្នកដែលបានភ្លេច ឱ្យបានដឹងផង!

Student who has dropped His/her flash drive in the Library of the Institute of Technology, you can come and take it every working hour! Please help share it to your friends who have forgotten!

Support & Advice
សេវាកម្មអ៊ីនធឺណែតរបស់បណ្ណាល័យ
សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីហ្សុីខម(EZECOM) ដែលបានផ្តល់សេវាកម្មអ៊ីធឺណែត នៅក្នុងបណ្ណាល័យ ចំនួន ១២០ មេហ្គាប៉ៃ ក្នុងរយៈពេល១ ឆ្នាំពេញ​ ដើម្បីប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការរបស់សិស្ស-និស្សិត និងអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់!
Announcement
Lost and Found

និសិត្សដែលបានជ្រុសបាត់លុយ​ ២១,០០០រៀល នៅកន្លែងដាក់សំពាយសិស្ស​ នៅបណ្ណាល័យវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា អាចមកយកបាន​ រាល់ម៉ោងធ្វេីការ​! សូមជួយចែករំលែកអោយមិត្តភក្ត្រ័របស់អ្នកដែលបានភ្លេច​ ឱ្យបានដឹងផង!

Student who has dropped His/her money 21,000 riels at student locker, in the Library of the Institute of Technology, you can come and take it every working hour! Please help share it to your friends who have forgotten!

សេវាកម្មអ៊ីនធឺណែតរបស់បណ្ណាល័យ Posted by: ស្រេង វិចិត្រ at 2018-03-27
សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីហ្សុីខម(EZECOM) ដែលបានផ្តល់សេវាកម្មអ៊ីធឺណែត នៅក្នុងបណ្ណាល័យ ចំនួន ១២០ មេហ្គាប៉ៃ ក្នុងរយៈពេល១ ឆ្នាំពេញ​ ដើម្បីប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការរបស់សិស្ស-និស្សិត និងអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់!
Categories: Support & Advice - 0 Comment(s)

និស្សិតដែលបានភ្លេចដបទឹក Posted by: ស្រេង វិចិត្រ at 2018-03-27

និសិត្សដែលបានភ្លេចដបទឹក ដែលមានរូបដូចរូបខាងក្រោម​ នៅបណ្ណាល័យវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា អាចមកយកបាន​ រាល់ម៉ោងធ្វេីការ​! សូមជួយចែករំលែកអោយមិត្តភក្ត្រ័របស់អ្នកដែលបានភ្លេច​ ឱ្យបានដឹងផង!

Student who has forgot His/her bottle like the picture below, in the Library of the Institute of Technology, you can come and take it every working hour! Please help share it to your friends who have forgotten!

Categories: Announcement - 0 Comment(s)

RSS News Feed - Real time update 2018-08-16 11:46:08